Всесвітня історія

Які скіфські племена вирізняв давньогрецький історик Геродот? Чому і які виникли германські племена на території України? Гуни: життя та заняття.

Тріумвірат Цезаря, його політична діяльність. Значення політики Цезаря для Стародавнього Риму

Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції. Етапи становлення і розвитку політичних та правових вчень в античній Греції. Значення давньогрецької політичної та правової думки

Після завершення промислового перевороту  розвинуті країни світу вступають в добу індустріалізації. Вона характеризується структурними змінами в господарстві окремих країн. На основі науково-технічних і технологічних винаходів виникоють нові галузі виробництва, модернизуються старі

Лівонська війна стала "справою всього життя" Івана ІV (І.І.Смирнов), а К.Маркс зауважував, що її метою "було дати Росії вихід до Балтійського моря і відкрити шляхи повідомлення з Європою".Безпосереднім же приводом до початку Лівонської війни послужило питання про "юрьевской данини" (Юр'єв, згодом названий Дерпт (Тарту), заснував ще Ярослав Мудрий )

Індія являє собою величезний і дуже перспективний ринок для світових експортерів. Нинішній потенціал індійської економіки дозволяє розвивати взаємовигідне співробітництво в різних формах

Болонський процес - це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою на Європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітнє та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування

Перша світова війна 1914 — 1918, імперіалістична війна між двома коаліціями капіталістичних держав за переділ уже поділеного світу, переділ колоній, сфер впливу і додатка капіталу, поневолення ін. народів

   За змістом своїм німецький ЦК став одним із зразкових буржуазних кодексів. Він охоплює всі основні буржуазні інститути, властиві буржуазному праву.

Касти – це замкнені соціальні або етнічні групи, характерні для всіх давньосхідних суспільств, вільне населення яких не було однорідним , а мали різні комплекси прав та обов”язків. Найяскравішими прикладами давньосхідних каст є касти в Індії. Касти у Давній Індії виникли з варн, об”єднавши представників певних професій, станів, етнічні меншини

Джузеппе Гарібальді - знаменитий італійський патріот, по походженню генуезець, народився 4 липня 1807 року в Ніцці, у родині моряка

Колоніальна політика європейських країн,  зокрема і Німеччини, істотно відрізнялась від методів колоніального панування др. пол. 17-18 ст

  В XVIIIст. закладаються основи колоніальної системи капіталізму. Колоніальна проблема в цей період стає важливим аспектом міжнародних відносин. Проти „старих” колоніальних держав Іспанії І Португалії виступають „молоді” капіталістичні хижаки Голландія і Англія, в торгово-колоніальне суперництво активно включається Франція

Ця тема має важливе наукове методологічне значення, отримуючи як основне завдання описання, вивчення та пояснення проведення внутрішньої політики у Франції

Перший канцлер Німецької імперії князь Отто фон Бісмарк до початку 90- х років зумів знаходити засоби, щоб нав’язати свою волю прусському ландтагу і імперському рейхстагу, особливо коли мова йшла про заходи про посилення мілітаризму і про питання зовнішньої політики і дипломатії

Соломон (означає – «мирний»), був десятим сином Давида і народився від Вірсавії, в 1033 р. до Р.Х. (1Пар.3:5). Ім'я дали йому батьки, відповідно до пророцтва Нафана, на повернення до них милості Божоїі в відзначення мирного царювання

Антропологічну історію давніх та сучасних етносів можна порівняти з генним потоком через століття, куди час від часу вливались окремі струмочки, струмки, а той ріки

В Європі XVI ст.  відбувалося прискорене зростання загального рівня цін, відоме в економічній історії як революція цін, унаслідок якої середній рівень цін за період 1500-1600рр. зріс приблизно в 3-5 разів

Роль "плана Маршалла" и реформ Л.Эрхарда в возрождении германской экономики. Исходное состояние народного хозяйства Западной Германии было плачевным. Итоги второй мировой войны для экономики Западной Германии

Соціально-економічна і адміністративна політика консульського режиму. Диктатура Наполеона як задоволення потреб французької буржуазії. Саме тоді були закладені основи сучасної буржуазної країни

Зміни у суспільному житті Риму напередоднівстановлення республіки. Зміни у суспільному житті напередодні та у період імперії

Спроби децентралізації радянської системи. Економічні зміни. Лібералізація культурного життя. Рух шістдесятників. Одним з найрадикальніших заходів була спроба частково децентралізувати керівництво економікою. Від центральних відомств місцевим радам народного господарства (раднаргоспам) було передано право планування й розпорядження місцевими ресурсами

Англо – американські конференції в Касабланці, Вашингтоні та Квебеку. Висадка союзницьких військ в Італії. Московська і Тегеранська конференції  держав антигітлерівської коаліції. Конференція в Думбартон – Оксі й вироблення  Статуту ООН

Перший (чеський) період війни 1618-1624 pp. Другий (датський) період війни 1625-1629 pp. Третій (шведський) період війни 1630-1635 pp. Четвертий (франко-шведський) період 1635-1648 pp

Різноманітність форм буржуазних революцій. Згідно з теорією природного права, держава і право створені не Богом, а суспільним договором людей відповідно до законів людського розуму. Вимоги людського розуму випливають з природи людей і складають приписи "природного права", якому має відповідати "позитивне право", тобто закони, встановлені державою

Причини та періодизація географічних відкриттів. Наслідки Великих географічних відкриттів. Значним стимулом до географічних відкриттів було золото як матеріалізація багатства. Відчувалася нестача грошей у товарному обігу. Видобуток коштовних металів був обмежений, значна їх частина йшла на прикраси

Основні напрямки зовнішньо - політичного курсу Президента США Б. Клінтона. Роль США в  урегулюванні конфлікту в Косові. Головні риси зовнішньої політики Президента США Д. Буша молодшого. учасний стан та перспективи співробітництва України та США.

Передумови абсолютизму. Особливості абсолютизму у Франції. Абсолютизм - форма держави в деяких країнах Західної Європи й Сходу в 16-18 ст., у якому монарх має необмежену верховну владу

Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. Боротьба проти режиму Альби. Повстання на півночі. “Гентське умиротворення”. Боротьба в південних провінціях. Дворянський заколот. Арраська і Утрехтська унії. Утворення республіки з‘єднаних провінцій

Історія створення та розвиток Європейського Союзу. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Європейська система центральних банків

Судова реформа 1864 року. Дві системи судових установ. Судова контрреформа 80-х років. Судова реформа 1864 р. проголошувала демократичні принципи: виборність мирових суддів і присяжних засідателів, незалежність і незмінність суддів

Боротьба прогресивних і реакційних сил в Італії в 1945-1948 рр.  Соціально-економічний і політичний розвиток Італії в 80-90-х роках. Зовнішня політика

Конституція 25 квітня 1848 р. Нормативно-правові акти 1848-1849 рр. Проект Кремержської Конституції 1849 р. Процес розбудови конституційно-парламентського ладу Австро-Угорської імперії у 60-80-ті роки ХІХ ст. Імператорські постанови 1860-1861 рр. та їх роль у відродженні конституційного життя. Державні закони 21 грудня 1867 р. та їх значення у становленні конституційно-парламентського ладу

Краткая биография Джузеппе Гарибальди. Военно-политическая деятельность

Плани війни і стратегічне розгортання. Головні причини розв’язання Першої Світової війни

Революція 1905-1907 pp. у Росії та її наслідки. Піднесення національно-визвольного руху в Польщі та Фінляндії. Революція 1911—1913 pp. у Китаї. Особливості національно-визвольного руху в Африці

Зовнішньополітичне становище Англії напередодні Другої Світової війни. Політичний курс Франції. Англо-франко-радянські переговори у Москві 1939 р. Пакт Рібентропа - Молотова та його наслідки

Виникнення і розвиток феодальних відносин у Західній Європі. Процес становлення та розвитку феодальних міст. Середньовічне місто, його основні риси. Розвиток ремесла і торгівлі

Міжнародні відносини та перші невдачі колективної безпеки 1923 – 1933 рр. Встановлення фашистської диктатури в Італії. Встановлення нацистської диктатури у Німеччині

Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. Причини буржуазної революції в Нідерландах

Розвиток подій напередодні війни. Причини розв’язання Тридцятилітньої війни. Початок та розвиток воєнних подій

Світові цивілізації в історичній динаміці. Класифікація світових цивілізацій

Цивілізація майя та ацтеків та їх релігійні вірування. Характеристика жертвоприносин ацтеків та майя. Обрядовий канібалізм

Передумови проголошення Маніфесту 17 жовтня 1905 р. Сутність та головні риси Маніфесту. Наслідки проголошення Маніфесту та його історичне значення

Окупаційний режим в Греції в час Другої світової війни. Грецький національний рух опору в 1941-1944 рр

Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформи Сервія Туллія. Суспільний лад та державний устрій Римської аристократичної республіки

Соціальні протиріччя у Чехії напередодні гуситських війн. Постать Яна Гуса в історії. Початок гуситських війн у Чехії. Таборити, головна рушійна сила гуситських війн

Концепт інформаційної політики у сучасній Франції. Нові соціально-інформаційні системи Франції

Становище Іспанії та Англії до другої половини XVI ст. Англійська зовнішня політика в ХVІ ст. Зовнішньоекономічні зв’язки Англії та Іспанії

Вибори в Східній Німеччині 18 березня 1990 року та політика уряду Г. Коля. Передумови об’єднавчого процесу в Німеччині. Позиція Москви щодо об’єднання Німеччини

Своєрідність китайської культури. Китайська цивілізація як одна з найдавніших. Релігійні течії

Економічний та суспільно-політичний розвиток Англії. Загострення англо-іспанських протиріч. Загибель Непереможної Армади. Зовнішньополітичні проблеми Англії на поч. правління Єлизавети

Участь діяльності в русі соціальної партії. Дитячі та юнацькі роки. Формування особистості

Шляхи вирішення проблем ізраїльської політики. Проблеми сучасної зовнішньої політики Ізраїлю. Вплив зовнішніх чинників на ізраїльську політику. Виникнення держави Ізраїль у 1948 р. Зовнішня і внутрішня політика Ізраїлю

Конституювання Королівства Словенів, хорватів і сербів. Видовданська конституція. Країни Східної і Південно-Східної Європи у 20-30-ті роки. Розвиток кризи після  15 березня 1939 р

Культурна спадщина Марка Катона. Датування праці Катона "Землеробство". Джерела трактату "Землеробство" М.Катона. Аспекти створення "De agrі cultura" Марка Порція Катона Старшого. Життєвий шлях Катона та загальна характеристика його творів

Співвідношення сил напередодні війни, її причини. Вступ у війну Великобританії та Франції, позиція США. Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США та Великобританії - перше обговорення на вищому рівні спільної стратегії ведення війни та майбутнього устрою післявоєнного світу

Зміст та основні питання Конституції Веймарської республіки 1919 р. Прийняття Конституції Веймарської республіки 1919 р. Основні правові акти державно-конституційного розвитку Веймарської республіки (1919-1933)

Загальний стан економічного розвитку Чехословаччини у 20-30- х роках. Конституювання Королівства Словенів, хорватів і сербів. Видовданська конституція. Країни Східної і Південно-Східної Європи у 20-30-ті роки Погрози Польщі з боку Німеччини. Франко-британські гарантії

Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Розгортання війни та її наслідки. Причини та початок Кримської війни. Приводом для війни Росії й Туреччини став конфлікт між православним і католицьким духівництвом за право володіти "святими місцями" - ключем від Віфлеємської печери, ремонтувати купол храму Гроба Господнього та ін., які знаходились у Палестині, що була підпорядкована Османській імперії

Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США та Великобританії - перше обговорення на вищому рівні спільної стратегії ведення війни та майбутнього устрою післявоєнного світу. Напад Німеччини та її союзників на СРСР. Позиції урядів Великобританії та США

Домінат та падіння імперії. Організація влади й відновлення імперії. Внутрішня дипломатія Риму. Дипломатичні органи Риму. Обмін посольствами відбувався не тільки між провінціями й центром, але й між окремими муніципиями й корпораціями

Економічна інтеграція в Латинській Америці. Політичні та економічні чинники інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-80-х роках. Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці у 80-90 ті роки

Зовнішня політика Японії та міжнародне співтовариство. Аспекти формування зовнішньої політики. Японія: державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Польщі.Соціально-економічний розвиток Польщі.Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси.Польща: загальна характеристика

Ликургу приписують розділення Лаконських земель з прикріпленими ілотами на рівні ділянки для спартітатів і більш мілкими для периеків, створення ради старійшин (герусії), народного зібрання (апелли), введення товариств, трапез, суворих методів виховання дітей і так далі

Національно-визвольний рух в Китаї у 1918-1923рр. Створення єдиного фронту, Північний похід. Китай у 1927-1937рр. Громадянська війна.Економічне становище та суспільно-політичні рухи в країнах Латинської Америки в 1918-1940рр. Зовнішня політика країн континенту

Австралійський союз в роки першої світової війни.Політичний розвиток Австралії на поч. ХХ ст

Становище у воюючих та окупованих країнах. Рух Опору в країнах Європи та Азії в роки Другої світової війни.Друга світова війна, її основні етапи.Причини, характер, періодизація Другої світової війни

Віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський Союз. Велика Вітчизняна війна, її характер і цілі. Утворення антигітлерівської коаліції.Фашистський «новий порядок» у Європі. Рух Опору в окупованих країнах

Міждержавні суперечності на Далекому Сході.Утворення основ післявоєнного світу в США.Вашингтонська конференція та її рішення

Особливості господарства Англії під час промислового перевороту.Початок перевороту в Англії

Приход к власти Константина. Раздробленность древнего Рима. Итоги правления Константина. Распад империи, упадок, раскол

Рабовласницька республіка в Афінах. Спартанська держава. Античні поліси архаїчного періоду. Особливості господарства Стародавньої Греції

Основні напрямки розвитку суспільно-політичних течій в Росії у пореформений період.Суспільно-політичний розвиток країни в пореформений період.Особливості капіталістичної еволюції Росії в др. пол. XIX - поч. XX століття

Характеристика причин жовтневих подій 1917 р.Жовтневий переворот

Наслідки створення СРСР.Становлення утворення СРСР.Причини утворення СРСР

Міжнародне значення Великої Французької революції. Скинення монархії. Завершення революції. Революційні війни Франції. Головні причини революції

У зв'язку з наростанням фашистської загрози відбувалося деяке полівіння соціал-демократії, зокрема так званого австро-марксизму