Інформатика

Загальна характеристика та історія створення Інтернету. Основні принципи роботи Інтернету. Програмне забезпечення для Internet

Характеристика  інформації для економічного аналізу. Джерела формування інформації. Класифікація інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності

Система економічної інформації. Характеристика  інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності

Теоретичні аспекти інформаційних технологій в управлінні підприємством. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу «Експрес». Переваги впровадження в діяльність готелю систем автоматизації управлінської діяльності

Як встановити атрибут файлу "Тільки для читання" за допомогою Norton Commander? Загальний вигляд команди операційної системи? Як визначити версію операційної системи

Інформаційний ресурс у системі суспільного розвитку. Об'єктивні тенденції розвитку інформаційних потреб суспільства. Оцінка рівня якості і конкурентноздатності інформаційних продуктів і послуг

Поняття та типи інформаційних електронних ресурсів. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів

Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства. Сучасний інформаційний ринок. Сучасні інформаційні технології та системи (загальний стан)

Засоби та методи науково-інформаційної діяльності. Науково-інформаційна діяльність. Основи економіки науково-інформаційної діяльності

Кодування інформації та класифікація знаків. Виникнення писемності та історія розвитку письма

Електронні таблиці MSEXSEL. Формат комірок. Текстовий редактор MSWord. Опції меню «Файл». Загальна частина та операційна система MS-DOS. Файлова система MS-DOS, поняття файлу й каталогу.

Порядок проведення роботи для проектування принципової електричної схеми.Технічні характеристики пакета Electronics Workbench.Інтерфейс програмного комплексу Electronics Workbench

Комп’ютерні ігри: розвага як хвороба. Коли комп’ютер для дитини — добре. Вміння знаходити інформацію за допомогою комп’ютера – це справжнє мистецтво

Теоретико-методологічні аспекти інформаційних систем в управлінні.Ефективність використання управлінських інформаційних систем.Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами. Основні засоби захисту електронних документів

Стан інформаційних та комунікаційних технологій в освіті.Використання новітніх інформаційних технологій в освіті. Напрямки реформування інформаційних та комп’ютерних технологій в освіті

Особливості використання Інтернету студентами. Інтернет-технології в дистанційній і відкритій освіті. Можливості Інтернету для навчання

Концептуально-теоретичні засади дослідження інформаційної діяльності ООН. Форми та методи інформаційної діяльності ООН

Способи передачі та отримання інформації за допомогою комп’ютерних технологій.Основні технології передачі інформації

Застосування інформаційно-пошукових масивів.Поняття інформаційно-пошукових масивів

Комп'ютерне моделювання пожеж дозволяє припустити місце його виникнення за тиждень, місяць, а часом і за рік до спалаху

Класифікація мультимедіа. Інструменти мультимедіа. Застосування