ЗЕД, зовнішня політика

Економічна ситуація, що склалася в Україні, обумовлюється цілою низкою негативних чинників — це передусім неконвертованість гривні, дефіцит валютних коштів, загальна розбалансованість фінансів. Сутність та визначення товарообмінних операцій, їх економічна ефективність 

Перехід України до багатоукладної ринкової економіки обумовив бурхливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) як складової господарської діяльності

Україна, як молода суверенна держава, тільки набуває досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами

Сутність категорії “зовнішня торгівля” та показники, що характеризують її за різними критеріями. Критерії вибору транспорту. Зміст і основні принципи оподаткування ЗЕД 

Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні. Сутність кон’юнктури світового рахунку та її вплив на розвиток ЗЕД. Механізм формування інтернаціональної вартості товару

Основні види ЗЕД. Показники ефективності діяльності фірми. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до покупця

Зовнішньоекономічні операції в туризмі. Міжнародні ліцензійні угоди. У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає доход у скарбницю

Торгово-промислові палати у регулюванні ЗЕД. Союзи підприємців як чинник розвитку ЗЕД. Рада експортерів України. Розвитку й регулюванню ЗЕД сприяють різноманітні недержавні і напівдержавні організації

Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України. Дипломатичне визнання молодої Української держави більшістю країн світу прискорює й урізноманітнює розвиток її зовнішньоекономічних відносин

Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці наприкінці ХХ ст. Економічна інтеграція в Латинській Америці. Проблеми та перспективи співробітництва України з країнами Латинської Америки та Карибського басейну

Вплив нетарифних інструментів на міжнародну торгівлю, загальна класифікація. Кількісні інструменти нетарифних обмежень. Введення квот, їх класифікація. Ліцензування як метод регулювання торгівлі

Напрямки зовнішньоторговельної політики України. Діяльність України в системі міжнародних торгових організацій

ЗЕД у системі категорій міжнародної економіки. Організаційна структура ЗЕД в Україні. Регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств

Суб’єкти і об’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу. Сумісні підприємства і основні напрямки їх розвитку. Види міжнародного фірмового і банківського кредитів

Ключові акценти і орієнтири зовнішньоекономічної політики. Процес формування і здійснення зовнішньоекономічної політики у контексті міжнародних відносин. Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України

Міжнародна торгівля як один з головних різновидів зовнішньоекономічних операцій. Систематизація методів міжнародної торгівлі. Систематизація форм міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій

Економічні закони розвитку світового господарства та їх специфіка. Світовий ринок: його суть, складові, якісні ознаки. Міжнародні аукціони та торги: їх суть, значення, види, особливості функціонування

Недержавне регулювання ЗЕД. Сутність, критерії, класифікація та види фірм. Можливі знижки та надбавки в зовнішній торгівлі. Спільне підприємництво в Україні: сутність, передумови, стан і перспективи розвитку

Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій. Світова практика використання нетарифних інструментів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, сутність, види і значення митних режимів

Поняття експорту, роль експорту для країни експортера(переваги, недоліки). Поняття стимулювання експорту. Розкрити шляхи стимулювання експорту. Які програми здійснює Україна для стимулювання експорту

Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Поняття офшорної зони, її організаційні форми та чинні пільги. Основні етапи становлення валютного регулювання в Україні після здобуття незалежності

Режими та механізми регулювання ЗЕД в Україні. Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Основні поняття про валюту та валютні цінності

Організація і діяльність міжнародних товарних бірж (однієї з бірж або бірж однієї країни по вибору). Особливості міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями в сучасних умовах

Основні види ЗЕД. Сутність транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі та базових умов постачання товарів від продавця до покупця. Стан валютного регулювання та контролю над цим процесом за сучасних умов

Суб'єкти митної політики й митного регулювання в Україні. Митно-тарифні інструменти регулювання

Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції. Товарна класифікаційна схема Єдиного митного тарифу України

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Державне регулювання ЗЕД України. Сутність категорії "іноземні інвестиції їх види, форми та можливості захисту в Україні". Сутність і чинний механізм валютного регулювання, особливості його прояву на національному та міжнародних рівнях

Зовнішньоекономічні операції – характеристика основних видів. Види та форми спілкування з іноземним партнером. Документація у зовнішньоторговельній діяльності

Зміст та джерела ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Види ризиків ЗЕД. Управління ризиків ЗЕД

Недержавне регулювання ЗЕД України. Спільне підприємство в Україні : сутність, передумови, стан і перспективи розвитку. Економічні й адміністративні методи валютного регулювання

Напрями та форми зовнішньоекономічної діяльності. Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності

Становлення та розвиток українсько-казахстанських відносин.  Показники економічного співробітництва України з Казахстаном. Торговельно-економічне співробітництво

Забезпечення суб’єктів господарювання достовірною інформацією про іноземні фірми. Основні етапи становлення валютного регулювання в Україні після здобуття незалежності

Транспортно-експедиційні послуги підприємства – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Критерії та принципи фірм-партнерів на зовнішньому ринку, організація робота із збирання інформації для їх вивчення

2011-09-23

Потреба в міжнародному маркетингу ЗЕД і особливості його проведення. Сутність основних понять і процесів, що впливають на науково-технічний прогрес і науково-технічний потенціал

Участь України в діяльності Ради Європи. Європейський парламент: засади та функції

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку

Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. Розвиток міждержавних стосунків та їх договірно-правової бази. Українсько-словацькі політичні відносини. Сучасні відносин між Україною та Словаччиною в гуманітарній сфері

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Правові основи визначення країни походження товарів закріплені нормами Закону України "Про Єдиний тариф України", зокрема згідно з статтею 18 країною походження товару вважається країна, де товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці чи переробці

Механізм зовнішньоекономічної політики. Міжнародна торгівля та її вплив на економіку. Незважаючи на загальне визнання цих аргументів на різних етапах розвитку, держава інколи вдається до регулювання зовнішньоекономічних зв'язків

Чинники та нові умови розвитку відносин між Україною і Словаччиною. Українсько-словацькі економічні та політичні відносини 1991-2006 рр.  Сучасні відносин між Україною та Словаччиною в гуманітарній сфері. Культурні українсько-словацькі відносини

Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Основні тенденції інтеграції України в світове господарство

Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування національної економіки будь-якої держави

Зовнішньоекономічна політика підприємств України: її склад, структура та особливості.Особливості зовнішньоторговельної політики держави, її основні інструменти.Зовнішньоторговельна політика поділяється на експортну та імпортну політики

Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний туризм, чинники розвитку та види

Суб’єкти та об’єкти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.Види зовнішньоторговельних операцій за видами товарів та послуг, методами.Чинники, етапи вибору іноземних фірм – потенційних партнерів

У відносинах України з Білоруссю невирішеним залишається питання про остаточне юридичне закріплення державного українсько-білоруського кордону. Поглиблюється співробітництво між регіональними торговельно-промисловими палатами України і РБ

Пріоритетні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Характеристика проблеми відносин України з МФО

Зовнішньоекономічна політика держави, економічні і неекономічні методи регулювання.Ринкові відносини. Ринок як показник економічного розвитку держави. Поділ ринку за видами. Міжнародний поділ праці

Теоретико-методологічні засади українсько-польських взаємин.Проблеми та перспективи українсько-польських відносин на сучасному етапі.Перспективи стратегічного співробітництва України та Польщі

Формування північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).Міжнародні фінансової центри, передумови їх функціонування.Глобалізація економічного розвитку і роль МЕВ в установлені зв'язків національних економік із світовим господарством і у формуванні елементів глобальної економіки

Місце дипломатії у проведенні зовнішньої політики держави. Поняття дипломатії, дипломатичної служби та їх роль у зовнішніх відносинах

Економічні інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Участь України у світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні

США й Росія: міжгосподарські позиції й перспективи економічних відносин. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід США й інтереси Росії. Характеристика російсько-американських відносин у сфері економіки

Вдосконалення ЗЕД діяльності підприємства під впливом податкової системи та вдосконалення системи оподаткування в Україні.Підходи до значення впливу податкової системи на зовнішньоекономічну діяльність підприємства

Витоки й перспективи зовнішньоекономічної політики України. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, економічна доцільність та оцінка наслідків

Порядок розгляду спорів.Способи правового захисту суб’єктів ЗЕД. Порядок вибору компетентного суду

Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та цим Кодексом