Географія

Бобринецький район розташований на південь Кіровоградської області. Лежить на південних відрогах Придніпровської височини. Розташований у межах Дністровсько - Дніпровської  північно - степової фізико-географічної провінції. Межує на сході з Устинівським, на півночі з Компаніївським та Новоукраїнським  районами

Рекреаційна географія, як науковий напрям в економічній і соціальній географії, набуває все більшого значення

Російська Федерація розташована на сході Європи й півночі Азії. Сама північна крапка на материку - мис Челюскін (з Таймир), на островах - північ острова Рудольфа в архіпелазі Земля Франка Йосипа; сама південна - у Дагестані, на границі з Азербайджаном; західна - на Балтійській косі в Калінінградській затоці; східна - на о. Ратманова в Берингове протоці

У змішаній економіці Єгипту домінуюча роль як і раніше належить державному сектору, що поступово скорочується в ході реалізації програми реформування економіки й триваючого процесу приватизації колишніх державних підприємств

Історія картографії України. Перші дослідження з історії картографування. Дослідження картографування в Україні  в ХХ ст. Картографування на сучасному етапі розвитку. Тенденції і перспективи розвитку картографії та картографування

Загальна характеристика  української діаспори. Східна діаспора. Українська громада США. Історичні етапи та передумови появи українців на території США. Українська діаспора: вчора і сьогодні

Систематика сухостепові ландшафтні комплекси: поширення та систематика. Поширення сухостепових ландшафтів

Туристичні потоки Африки. Розвиток індустрії туризму та рекреації

Американські етнопсихологічні  школи: 30 –ті роки ХХ ст. Теорія "багатолінійної еволюції" Дж. Стюарда

 

Теоретико-методологічні аспекти рекреаційних ресурсів України. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та природоохоронного значення. Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку

Доосьові культури Стародавнього Сходу. Месопотамія. Стародавній Єгипет. Стародавній Китай

Передумови підвищення конкурентоздатності санаторно-курортної галузі України. Типологізація санаторно-курортних центрів України. Сучасний стан санаторно - курортної галузі в Україні

Структури геосистем. Механізми стабілізації та оптимізації стану геосистем

У ході Великих географічних відкриттів європейські мандрівники вперше спробували перетнути океани (єдине виключення в середньовічній Європі – вікінги, але їхнього досягнення до XV ст. були вже давно забуті). Але для того щоб мореплавці наважилися залишити землю за кормою, людству довелося спочатку зробити безліч різних винаходів: такі прилади, як компас і астролябія, без яких не можна було прокласти вірний шлях і визначити широту; астрономічні таблиці, що дозволяли

 Антропологічний вплив на природне середовище та природні ресурси США. Природне середовище та природні ресурси США. Загальна характеристика природного середовища США

Основні закономірності розвитку економіки Латинської Америки. Передумови формування господарства латиноамериканських країн та притаманні їм проблеми. Латинська Америка в системі міжнародних світо господарських зв’язків. Розвиток господарства в Латинській Америці

Антропологічний вплив на природне середовище та природні ресурси США. Загальна характеристика природного середовища США. Природне середовище та природні ресурси США. Мінеральні ресурси США

Принципи формування рекреаційних територій.Сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні.На сьогодні, крім загального відставання розвитку рекреаційно-туристичної сфери України від подібної галузі багатьох країн світу, існує досить суттєва диференціація різних територіальних одиниць

Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави.Передумови розвитку лісового господарства України.Теріторіально-галузева структура лісопромислового комплексу.Проблеми та перспективи розвитку лісової промисловості

Основные районы залежей сланцев. Проблемы исчерпания и восполнения сланцев.Негативные экологические последствия.Проблемы восполнения сланцев.Ведущие страны по запасам

Нові концепції країнознавчих досліджень. Формування туристичного країнознавства. Загальна характеристика США.Основою змісту в туристичному країнознавстві є розкриття просторової організації країни як результату взаємодії її територіальних елементів суспільного та природного характеру

Особливості розвитку туризму в районах Північної Америки. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Близького Сходу

Бразильські свята. Культура та релігія Бразилії. Визначні пам’ятки Бразилії та історичні міста