Біологія, природознавство

Дарвінівський принцип природного добору випадкових, невизначених спадкоємних змін дотепер служить єдино науковим поясненням законів еволюції

Рослинні організми можуть бути одно- і багатоклітинними. Тіло одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка і здійснює всі необхідні життєві функції та процеси (живлення, дихання, виділення, розмноження)

Антропологічний зміст розсудку і розуму. Інтелектуальні властивості особистості. Поділ на розум і розсудок намітився в Арістотеля (пасивний і активний розум), М. Кубанського (розмірковування та інтелект), Дж. Бруно (розум та інтелект). Розрізнення розуму і розсудку найчіткіше проведено у І. Канта та Г. Геґеля